Ga naar de inhoud

De Raad van Commissarissen bestaat per uit 5 leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie. De raad werkt conform de Governancecode woningcorporaties.

Bekijk hier het overzicht met de namen, nevenfuncties en rooster van aftreden.