Ga naar de inhoud

Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan vaste onderhoudspartners

Dinsdag 30 januari markeert een bijzonder tekenmoment de toewijding van woCom aan duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Na een zorgvuldig selectieproces, waarbij de huurdersvertegenwoordiging een belangrijke rol speelde, koos woCom voor drie vaste onderhoudspartners: Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan. Deze keuze bekrachtigt een langdurige samenwerking van 6 jaar, gericht op de verduurzaming van woComs woningbezit. Een investering van ruim 50 miljoen euro in sociale huurwoningen verspreid over de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren.

Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen. Zij investeren fors in duurzame en comfortabele woningen, waardoor de energiebehoefte van huurders flink wordt verlaagd. Door de verduurzaming en het versneld aardgasvrij maken van deze woningen dragen woningcorporaties bij aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

    

Verduurzaming als prioriteit

Ook woCom zet vol in op verduurzaming om haar bestaande woningvoorraad van ruim 8.500 sociale huurwoningen energetisch te verbeteren. “Om dat nog sneller te kunnen realiseren moeten we opschalen, anders werken en groter denken,” vertelt Anke Nieuwland, manager Vastgoed bij de woningcorporatie. “Na een zorgvuldig selectieproces kozen we hiervoor drie vaste partners. Tot en met 2030 hebben we met Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan betrouwbare leveranciers die beschikken over uitgebreide kennis om de verduurzaming samen door te ontwikkelen tegen eerlijke prijzen. Deze samenwerking biedt ons continuïteit, snellere doorlooptijden, beheersbaarheid van budgetten en meer rust.” De ketenpartners nemen namelijk het gehele verduurzamingsproject op zich, van voorbereiding tot nazorg, inclusief sociale begeleiding tijdens de uitvoering. Tot nu toe werd elk project individueel aanbesteed bij verschillende partijen.

Betrouwbare partners voor langdurige samenwerking

Gerard Dinnessen, algemeen directeur bij Caspar de Haan, is erg te spreken over de nieuwe samenwerking: “Elke dag werken we aan het creëren van duurzame, comfortabele woningen. Vandaag hebben we getekend om de komende jaren 1.600 bestaande woningen van woCom te verduurzamen. Samen bouwen we aan een nog fijner thuis voor iedereen!” Ook bij Van der Meijs zetten ze graag hun ervaring in om samen met woCom, bewonersvertegenwoordigers en de andere twee ketenpartners te zorgen voor dat betaalbare en energiezuinigere thuis voor bewoners. “Juist vanwege die integrale aanpak waarin de bewoner centraal staat”, benadrukt directeur Geert van der Meijs. “Klopt. Met elkaar gaan we bouwen aan vooruitgang en toekomstbestendig wonen, waarbij aandacht voor de bewoners hoog in het vaandel staat”, vult Harko Kloeze, directeur bij Ballast Nedam Zuid hem aan. “Wij kijken uit naar een fijne ketensamenwerking, want door van elkaar te leren word je samen sterker.”

Huurdersorganisatie als belangrijke stakeholder

Om het selectieproces integer te laten verlopen werd dit geleid door een extern, onafhankelijk adviesbureau, waarbij een vertegenwoordiger van de huurdersorganisaties voortdurend het belang van de huurders in het oog hield. Deze huurdersvertegenwoordiging was nauw betrokken bij de besluitvorming en hield consequent het belang van de huurders in het oog. “Die input was van onschatbare waarde bij elke beslissing. Want de wensen en tevredenheid van bewoners zijn belangrijk voor het slagen van de energietransitie” benadrukt Anke Nieuwland. “We betrekken bewoners structureel bij de verduurzaming van hun huizen.”

Om deze mijlpaal te vieren en de gezamenlijke toewijding aan duurzaamheid te onderstrepen, organiseerde woCom 30 januari een ‘groen’ tekenmoment. De ondertekening van de langdurige samenwerkingsovereenkomsten symboliseert een belangrijke stap in de verduurzaming van woComs bestaande woningvoorraad en de betrokkenheid bij de toekomst van haar huurders en de samenleving.