Ga naar de inhoud

U kunt de huur van uw woning op iedere werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. De opzegdatum is de dag waarop wij uw huuropzegging of melding via Mijn woCom ontvangen. Valt de einddatum op een feestdag of in het weekend, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. U ontvangt altijd een bevestiging van ons.

Bijvoorbeeld: Als u op 20 april wilt verhuizen, zegt u uiterlijk op 20 maart de huur op. De huuropzegging moet op deze dag door ons zijn ontvangen en afgestempeld. Als 20 april een zaterdag, zondag of feestdag is, schuift de datum door naar de eerstvolgende werkdag.

Op de einddatum levert u de sleutels van de woning in; u betaalt huur tot deze dag. U mag uiteraard eerder dan 1 maand vooraf de huur opzeggen.

Hoe zegt u de huur op?

Opzeggen doet u via het huuropzeggingsformulier via Mijn woCom. Als het huurcontract op twee namen staat, moeten beide huurders de schriftelijke huuropzegging ondertekenen. U vult het formulier in en stuurt het naar ons op of geeft het af in kantoor. Uw garage of parkeerplaats zegt u ook schriftelijk op met het huuropzeggingsformulier. Bij een relatiebreuk kan het zijn dat één van de (ex)partners in de woning wil blijven wonen. Klik hier voor meer informatie.

Informatiekaart huuropzegging 

Opzeggen doet u schriftelijk met het formulier huuropzegging of digitaal via 'Mijn woCom'. Als het huurcontract op 2 namen staat, moeten beide huurders de schriftelijke huuropzegging tekenen.

Gecondoleerd met uw verlies. 

Een erfgenaam of gevolmachtigde mag de huurovereenkomst opzeggen. Bij de huuropzegging voegt u een kopie toe van de overlijdensakte en (als dat voor u geldt) een kopie van de volmacht.

Staat u onder bewind? Dan heeft u schriftelijk goedkeuring van uw bewindvoerder nodig om de huur op te zeggen. Voeg deze toe aan uw huuropzegging. Zonder toestemming van uw bewindvoerder nemen wij uw huuropzegging niet in behandeling.

U heeft beiden evenveel recht op de woning wanneer u gehuwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap. U bepaalt dan samen wie er in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter een beslissing nemen.

Opzeggen doet u schriftelijk met het formulier “opzeggen huurrecht”. Beide huurders ondertekenen het formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u samen met kopieën van de legitimatiebewijzen van u beiden en een door alle partijen getekend echtscheidingsconvenant (indien de reden een echtscheiding betreft), naar woCom, Postbus 36, 5710 AA te Someren of digitaal naar info@wocom.nl

Opzeggen doet u schriftelijk met het formulier huuropzegging of digitaal via 'Mijn woCom'. Als het huurcontract op 2 namen staat, moeten beide huurders de schriftelijke huuropzegging tekenen.

Uw huur kan op iedere werkdag van de maand worden opgezegd. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Als opzegdatum geldt de dag waarop wij uw schriftelijke huuropzegging of uw melding via 'Mijn woCom' ontvangen. Valt de einddatum op een feestdag of in het weekend, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. Op de einddatum levert u de sleutels van de woning in. U betaalt huur tot en met deze dag.

Van de opzichter krijgt u een overnameformulier. Dit formulier vindt u ook op www.wocom.nl. Op het overnameformulier vermeldt u dingen die in de woning achterblijven. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, vloerbedekking en meubels. Deze dingen kunnen worden overgenomen door de volgende huurder. U tekent met de nieuwe huurder dit formulier. Bij het 2e huisbezoek geeft u het formulier aan onze opzichter. De opzichter beoordeelt of uw dingen ter overname aangeboden kunnen worden.

Nee, die stopt niet vanzelf. Zegt u uw huur op en ontvangt u huurtoeslag? Geef dan ook bij de Belastingdienst door dat uw situatie verandert. Dat kan op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of via (0800) 0543. WoCom kan dit niet voor u doen.