Ga naar de inhoud

De overheid stelt ieder jaar maximumpercentages vast waarmee de huur van sociale (gereguleerde) woningen mag worden verhoogd.

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huur van uw woning aan. Dit doen wij om onze dienstverlening aan u goed uit te kunnen blijven voeren. Jaarlijks ontvangt u vóór 1 mei een schriftelijke aankondiging van uw huurverhoging per 1 juli van datzelfde jaar.

Huurverhoging 2024

WoCom volgt bij het bepalen van de huurverhoging de richtlijn van de overheid. De overheid heeft besloten voor 2024 niet de inflatie maar de loonontwikkeling te volgen. Dit betekent dat de huren in 2024 met 5,3% stijgen. WoCom-huurders waarvan de woning nog een slecht energielabel (E, F of G) heeft, krijgen géén huurverhoging totdat hun woning energiezuiniger is gemaakt. Een huurverhoging is nodig om de enorme opgaven die we hebben met nieuwbouw, onderhoud, renovaties, verduurzaming en leefbaarheid te kunnen betalen. De huren zijn onze inkomsten. Zonder inkomsten kunnen we niet investeren.

Verhoging huurtoeslag

De verhoging van de huur is lager dan de verhoging van de inkomsten van veel huurders, omdat lonen en uitkeringen harder zijn gestegen. Het Nibud heeft uitgerekend dat de zogenaamde huurquote (het aandeel van het inkomen dat huurders kwijt zijn voor huur) is gedaald. De huurtoeslag is verhoogd met gemiddeld € 34 per maand. Dat compenseert voor de meeste huurders de huurverhoging.

Vragen over de huurverhoging?

Bekijk hier de meest voorkomende vragen met antwoorden.

Huurt u een woning of een woonwagen van woCom? Heeft u in 2023 geen huurverlaging gehad én heeft u een laag inkomen en een huurprijs boven de € 577,91? Dan kunt u mogelijk huurverlaging aanvragen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Hoe eerder u de huurverlaging aanvraagt, hoe eerder deze in kan gaan. Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van andere redenen om huurverlaging aan te vragen. Klik hier voor meer informatie.

Huurt u een sociale huurwoning? Dan kunt u bezwaar maken met het Bezwaarschrift Jaarlijkse Huuraanpassing. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Heeft woCom het formulier en de stukken op tijd ontvangen? Dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging en daarna een schriftelijke reactie. Hierin leest u of wij uw bezwaar als terecht of niet terecht beoordelen.

U krijgt binnen 2 weken, nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, een bevestigingsbrief. Daarna krijgt u een reactie van ons. Vervolgens beoordelen we uw bezwaarschrift. Is uw bezwaar terecht? Dan wordt de huuraanpassing aangepast. Is het bezwaar niet terecht, dan leggen we u uit waarom niet.

Bent u het niet eens met die conclusie? Dan kunt u ook daar weer bezwaar tegen maken. We sturen uw bezwaar dan door naar de onafhankelijke Huurcommissie. Deze doet dan een uitspraak over de redelijkheid van de huuraanpassing.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen.

Heeft u een laag inkomen en een relatief hoge huur? Dan kunt u misschien huurverlaging of huurbevriezing krijgen. Of u in aanmerking komt voor huurverlaging hangt af van het aantal personen in het huishouden, het verzamelinkomen en de huurprijs van uw woning. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.wocom.nl/huurverlaging.