Ga naar de inhoud

Een woningcorporatie is verplicht eens in de 4 jaar haar prestaties publiek te verantwoorden via een visitatie. Ook bij woCom onderzocht een onafhankelijke partij hoe we onze taken uitvoeren. Een visitatie geeft zicht op onze maatschappelijke prestaties en hoe wij deze kunnen verbeteren. Met de visitatie wordt transparant getoond aan de maatschappij, onze huurders en samenwerkingspartners, wat wij doen en hoe wij presteren. Bij de visitatie in 2022 keek de commissie terug op de prestaties van woCom in 2018 t/m 2022. Daarbij deden we mee aan een experiment. De prestaties werden goed beoordeeld met cijfers tussen de 6,6 en 9. Cijfers waar wij trots op zijn.

Het visitatie-experiment

WoCom wil echt leren van de visitatie en heeft daarom gekozen mee te werken aan een experiment. De onafhankelijke partij die ons toetste, Pentascope, stond daar net zo enthousiast in. Het experiment met themagesprekken met ons netwerk hebben wij als leuk en leerzaam ervaren. Ondanks dat de leefwereld door de corona-maatregelen minder aan bod kon komen dan gewenst, gaf het experiment ons, maar ook de deelnemers, verdieping, inzicht en vooral energie.

Blij en trots op resultaten

We zijn heel blij met en trots op de resultaten van deze visitatie. Met de cijfers, maar vooral ook met de reflecties en waarderingen die daarbij zijn gegeven. Terugkijkend beseffen we pas hoeveel stappen we hebben gezet om onze doelen van 4 jaar geleden na te streven.

Bekijk hier het totale visitatierapport, de bijlagen en de bestuurlijke reactie.