Ga naar de inhoud

Wij zijn aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Dit lidmaatschap betekent dat wij de Governancecode Woningcorporaties naleven. Deze code bevat regels over goed bestuur en toezicht, transparantie, een doelmatige bedrijfsvoering en een zorgvuldige omgang met bewoners en maatschappelijke organisaties. Als corporatie aangesloten bij Aedes, nemen we onze maatschappelijke rol serieus en en leggen we verantwoording af aan onze omgeving.

Onze organisatie en het toezicht zijn gebaseerd op de statuten van de woningstichting. In het Governancereglement staan de manieren waarop we besturen, onze externe goedkeuring en hoe we intern toezicht houden. Samen hebben de Raad van Commissarissen (RvC) en het bestuur een visie op hoe we bestuur voeren en toezicht houden.