Ga naar de inhoud

Als u op www.wooniezie.nl inlogt ziet u onder 'Mijn reacties' op welke plaats u staat. Als u kans maakt op de woning dan krijgt u een e-mail om te laten weten of u interesse heeft. Let op: reageert u niet of te laat? Dan gaan wij door naar de volgende kandidaat.

U wordt uitgenodigd om de woning te bekijken en geeft door of u de woning wel of niet wilt huren. Uw gegevens die wij nodig hebben voor controle voor de toewijzing heeft u al in uw bezit.

Wilt u de woning huren? Dan is het belangrijk dat uw gegevens compleet zijn

Als u papieren mist of niet compleet heeft ingevuld, dan gaan we door naar de volgende kandidaat. De woning krijgt u pas zeker toegewezen als wij al uw papieren hebben gecontroleerd en goedgekeurd. Wij kunnen nog om aanvullende informatie vragen als dat nodig is.